Một số từ tiếng Anh sử dụng trong kỹ thuật tạo dáng thông

Một số từ tiếng Anh sử dụng trong kỹ thuật tạo dáng thông

What is decandling? What is decandling? What is decandling? What is decandling?
309 lượt xem
Sự phát triển của hệ rễ nhờ sự thông thoáng của đất

Sự phát triển của hệ rễ nhờ sự thông thoáng của đất

Hỗn hợp chất trồng Bonsai nên có kích thước đủ để cho phép các khe nhỏ hoặc túi khí giữa mỗi hạt. Bên cạnh nhu cầu oxy cho rễ, điều quan trọng là để cho vi khuẩn, nấm mycorrhizae phát triển tốt (Vai trò chính của mycorrhizas là vận chuyển các chất dinh dưỡng và khoáng từ nấm đến thực vật.
628 lượt xem
Nấm cộng sinh rễ cây trồng - Mycorrhizae là gì?

Nấm cộng sinh rễ cây trồng - Mycorrhizae là gì?

Vai trò chính của mycorrhizas là vận chuyển các chất dinh dưỡng và khoáng từ nấm đến thực vật. Trong hầu hết các trường hợp, cũng có sự vận chuyển đáng kể các chất chuyển hóa từ thực vật đến nấm.
384 lượt xem
Đất trồng Bonsai (Bonsai soil)

Đất trồng Bonsai (Bonsai soil)

Hỗn hợp chất trồng Bonsai nên có kích thước đủ để cho phép các khe nhỏ hoặc túi khí giữa mỗi hạt. Bên cạnh nhu cầu oxy cho rễ, điều quan trọng là để cho vi khuẩn, nấm mycorrhizae phát triển tốt (Vai trò chính của mycorrhizas là vận chuyển các chất dinh dưỡng và khoáng từ nấm đến thực vật
514 lượt xem
Cách trồng cây thác đổ của chú Thắng đổ

Cách trồng cây thác đổ của chú Thắng đổ

- Cách nuôi cây phôi: Sau khi chọn được phôi như ý nếu cho đổ ngay thì cây sẽ phát rất chậm, đặc biệt là ở phần ngọn cây, rễ cây. Do khu vực đó tán cây nhận được nắng gió không nhiều. Vì cậy cách tốt nhất là trồng cây thẳng lên trên như dáng trực lắc.
1,538 lượt xem
Hướng dẫn giâm cây Trang, Mai chiếu thủy

Hướng dẫn giâm cây Trang, Mai chiếu thủy

Ở Malaysia cách giâm cành này còn được Nghệ Nhân Chong Yong Yap sử dụng để giâm cành Mai chiếu thủy.... Chúc các Bạn thành công !
454 lượt xem