Vị trí cành cảo lần này khá đặc biệt, các Bạn tham khảo thêm.

kỹ thuật cắt V cảo cành mai chiếu thủy của Nghệ Nhân Chong Yong Yap (Mục đích của việc cảo cành là chuyển hướng đi của cành)

Nhận xét